Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego w 20 rocznicę przystąpienia Polski do UE

Nazwa:Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego w 20 rocznicę przystąpienia Polski do UE „Wpływ prawa unijnego na stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce”
Nazwa edycji:
Data:20-21 czerwca 2024 r.
Miejsce:Kraków
Organizatorzy:Katedra Prawa Finansowego UJ w Krakowie
Strona internetowa:n/a