Wielkopolskie Forum Podatkowe

Nazwa:Wielkopolskie Forum Podatkowe
Nazwa edycji:
Data:29.02.2024 r.
Miejsce:Poznań, Concordia
Organizatorzy:Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Strona internetowa:https://wfppoznan.pl/