Ogólnopolska karnoprocesowa konferencja naukowa „O kodeksie karnym skarbowym po blisko 25 latach jego obowiązywania”

Nazwa:Ogólnopolska karnoprocesowa konferencja naukowa „O kodeksie karnym skarbowym po blisko 25 latach jego obowiązywania”
Nazwa edycji:
Data:14.06.2024
Miejsce:Szczecin
Organizatorzy:Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji
Strona internetowa:https://sksp.usz.edu.pl/