I Konferencja Naukowa SKN Prawa Podatkowego UŁ pt. „Ochrona praw podatnika”

Nazwa:I Konferencja Naukowa SKN Prawa Podatkowego UŁ pt. „Ochrona praw podatnika”
Nazwa edycji:
Data:6.05.2024 r.
Miejsce:Online
Organizatorzy:SKN Prawa Podatkowego UŁ
Strona internetowa:https://www.linkedin.com/events/ikonferencjanaukowasknprawapoda7161114165800009728/about/